Análisis de la validez y fiabilidad da “Medida de Participación y Entorno de los niños pequeños (YC-PEM)” en la población española

Jun 14, 2023 | 0 Comentarios

Se tes un/ha neno/a e vives en España, podes participar neste este estudio do grupo de investigación NEUROcom, que están levando a cabo un estudo para validar a ferramenta YC-PEM na poboación española. 

Queren poder medir a participación dos/as nenos/as máis pequenos na súa contorna. Moitas veces está limitada, sobre todo en nenos/as con necesidades especiales.